Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2020

derida
Jak miałbym wybierać pomiędzy kolejną nocą, a pokojem na świecie, pierwszy wcisnąłbym czerwony guzik. Ba! Wolałem, żeby hawajska wystygła, a nie Ty!
— Wielkooki

January 09 2020

derida
Ustabilizować się... To znaczy: poświęcić swoją niezależność.
— @zupazogorkiem

November 10 2019

derida
2446 8118 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
derida
derida
9865 432d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viastrzepy strzepy

October 26 2019

derida
7141 f240 500
Reposted fromverronique verronique vianyaako nyaako
derida
7441 e0dc
Reposted frompaulodaido paulodaido vianitael nitael
derida
8061 b206
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
derida
8056 0909
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza

October 12 2019

derida
6635 2b8f
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
derida
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter. 
Reposted fromchocoway chocoway viapchamtensyf pchamtensyf
derida
3277 124a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover

October 06 2019

derida
7932 d63d 500
Reposted fromfashionglory fashionglory viakokoloko kokoloko

October 05 2019

derida
derida
4186 8d9a
Reposted fromBabson Babson viahormeza hormeza

September 23 2019

derida
7573 eb9a
Reposted frommiststueck miststueck viaJaanis93 Jaanis93
derida
mazzelloplots the most adorable dorks
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaVostok Vostok
derida

September 17 2019

derida
1483 befc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf
derida
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl