Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

derida
9387 1b43 500
Reposted fromthetemple thetemple viahormeza hormeza
derida
0401 beb9 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaJaanis93 Jaanis93
derida
8094 96f4 500
Reposted fromnyaako nyaako

September 09 2019

4906 e7d5 500
Reposted fromsheeponajeep sheeponajeep viagawkyblonde gawkyblonde

September 07 2019

derida
5177 fe8f 500
Reposted byalevaenerle alevaenerle

September 06 2019

derida
4312 9193 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
derida
4277 9fd5 500
Reposted fromsaddam saddam viaVostok Vostok

September 03 2019

derida
2179 3200 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapchamtensyf pchamtensyf

September 01 2019

derida
7104 1756 500
Reposted fromPoorpi Poorpi viaOverseerSkretu OverseerSkretu
6134 c144 500
Reposted frombrumous brumous viaOverseerSkretu OverseerSkretu
derida
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
derida
6432 9919
Reposted fromTLC2 TLC2 viahormeza hormeza
derida
1777 adbd 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viahormeza hormeza
derida
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viahormeza hormeza
derida
9139 08ff 500
Reposted fromDavyJones DavyJones vianitael nitael
derida
9658 088b
Reposted fromcontigo contigo viaVostok Vostok
derida
Reposted frombluuu bluuu viaVostok Vostok
derida
Reposted fromlamborg lamborg viakokoloko kokoloko
derida
0365 8a1d 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl