Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

derida
0074 9e42 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa
derida
9907 b085 500
Reposted fromfoina foina viahormeza hormeza
0329 dcae 500

dappermouth:
“Cruel,” he thought, “how stories go—
with men as heroes, wolves as foes.”


Reposted fromerithe erithe vianyaako nyaako
derida
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viacorvax corvax
1107 9df3 500
Reposted fromvanille vanille viahormeza hormeza
derida
3149 3c1a 500
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat viakokoloko kokoloko
5109 e163 500
Reposted fromxiulric xiulric viakokoloko kokoloko
derida

November 06 2017

derida
8354 570a
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahormeza hormeza
derida
7026 a6cd 500
Lublin.
Reposted frommargharett margharett viahormeza hormeza
derida
W ciszy tęskni się najmocniej.
— K. Kampa
Reposted fromeryawen eryawen viahormeza hormeza
derida
5325 4b36
Reposted fromnyaako nyaako viahormeza hormeza
derida
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viahormeza hormeza
derida
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viahormeza hormeza
derida


the girl and the dragon
derida
6594 3978
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
derida
6383 d9b8
Reposted fromzalewajka zalewajka
derida
8934 afd3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadraia draia
derida
Ochronię Cię, przed wszystkim, zwłaszcza przed sobą. Ty ochronisz mnie przed wszystkim, czego ja nawet nie będę w stanie dostrzec. Nasze wady przekujemy w wiedzę o własnych słabościach, bo wiedza o słabości to największa siła.
— Prezydent
Reposted bypoezjazupsonszyderapszczola91wszystkodupainnocent-whisperTyMiJestesamkejttrampkowamissljudpyotrusBeatingheart
derida
Ja Cię znam. Nie tylko głos, poczucie humoru i makijaż. Czuję, kiedy i jak się poruszasz, gdy leżysz obok. Wiem, kiedy drżysz w sposób, który komunikuje jedno; wiem, kiedy oddychasz szybciej, bo jesteś smutna, a kiedy, bo jesteś podniecona… A w nocy wszystko jest głośniejsze, wyraźniejsze.
— Prezydent
Reposted bysziiizpoezjazupsonseeyousoonczylipapryczkacziliairyfairyairyfairytrampkowapyotrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl